Background

Hubení hlodavců

krysy, myši, potkani, myšice

service

Potkan – Rattus norvegicus

  • dorůstá délky asi 25 cm, ocas měří až 22 cm (je vždy kratší než tělo), má menší oči, zbarvení srsti na hřbetu a bocích hnědošedé, na břiše srst bělavá, rezavěji zbarvení jedinci bývají starší, mladé kusy jsou zbarveny tmavě šedě. Vzácně se mohou vyskytnout jedinci černí, bíle strakatí nebo i celí bílí.
  • dospívá asi po 3 měsících, samice je březí 21 dní a vrhá v našich podmínkách 3-7x do roka průměrně po 5-15 mláďatech (1 pár potkanů může do roka teoreticky vyvést až 800 potomků).
  • obývá vlhčí místa, kanály, sklepy a přízemí budov, je více závislý na vodě (než krysa), výborně plave i pod vodou a dobře šplhá. Mimo zimní období může žít i ve volné přírodě, je všežravý se sklonem k masožravosti, často se u něj objevuje kanibalismus. Chová se tiše. Potkan je vůči moru rezistentní.

Krysa – Rattus rattus

  • ve srovnání s potkanem je menší, velikost těla asi 20 cm, délka ocasu 22 cm (ocas delší  než tělo), větší oči a uši. Zbarvení je různé – černé, šedé, šedohnědé s černými pesíky, hnědé, břicho je vždy světlejší nebo i bílé.
  • dospívá po 3 měsících, vrhá po 20-24 dnech březosti, průměrně 4-10x mláďat asi 3-6x ročně, žije 2-3 roky.
  • všežravá, převážně však býložravá, hbitější než potkan, dokonaleji šplhá. U nás se vyskytuje pouze na omezeném území, bývá vázána na lodní dopravu. Je to suchomilný, původně stromový druh, který se zdržuje nejčastěji ve vyšších patrech stodol, sýpek a na půdách hospodářských budov. Zdržuje se vždy v blízkosti člověka. Krysa je velmi vnímavá k původcům moru (na rozdíl od potkana) a ve středověku byla i v českých zemích zdrojem nákazy.

Myš domácí – mus musculus, domesticus

  • drobný hlodavec do 9 cm dlouhý (ocas stejně dlouhý jako tělo), zbarvení šedavé, na břiše světlejší
  • dospívá po 2-3 měsících, má ohromnou rozmnožovací schopnost, samice vrhá 8-10x za rok po 4-8 mláďatech
  • žije většinou v lidských sídlech, méně ve volné přírodě, dobře šplhá a skáče, je všežravá, většinou býložravá, nepotřebuje pít vodu (dokáže si ji "vyrobit" metabolicky)

Zeptejte se nás na cokoli !

Neváhejte nás kdykoli kontaktovat.